Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

18:22
8691 55f3
Reposted fromdivi divi
18:22
8688 ff84 500
Reposted fromdivi divi
18:21
3736 3ea2
Reposted fromdivi divi
18:20
0573 089a 500
Reposted fromryoina ryoina
18:18
3885 5551
Reposted fromryoina ryoina
18:18
2583 b4bb 500
Reposted fromryoina ryoina
18:12
0339 b009
Reposted fromryoina ryoina
viperssj3
18:09
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

November 15 2017

viperssj3
18:37
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatutus tutus
18:36
7745 6e8a 500
Reposted fromryoina ryoina viatutus tutus
18:26
4697 d7d1
Reposted fromdivi divi viatutus tutus
viperssj3
18:25
8388 8e75 500
Raven
Reposted fromvolldost volldost viatutus tutus
viperssj3
18:19
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viatutus tutus
viperssj3
18:16
0541 f053
Reposted fromhereitiscold hereitiscold viatutus tutus
18:10
3030 c878 500

M. Hłasko

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viatutus tutus
viperssj3
18:08
Na jakiś czas straciłem wątek. Straciłem też wątki poboczne, scenariusz, ścieżkę dźwiękową, przerwę, torbę z prażoną kukurydzą i napisy końcowe.
— Nick Hornby - Wierność w stereo
viperssj3
18:06
2636 2aab
Reposted fromnazarena nazarena viatutus tutus
viperssj3
18:06
8228 7a53 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatutus tutus
viperssj3
18:01
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol

July 30 2017

viperssj3
20:46
6890 12c0 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl