Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2019

viperssj3
14:38
6326 1c66 500
Reposted fromtutaj tutaj viakasiarzyna kasiarzyna
viperssj3
14:23
9058 f11b 500
viperssj3
14:23
9355 1537 500
Reposted fromtfu tfu viakasiarzyna kasiarzyna
viperssj3
14:21
4510 d14f
Reposted fromzie zie viakasiarzyna kasiarzyna
14:13
viperssj3
14:04
1091 8fee
Reposted fromTLC2 TLC2 viaplatypus-of-logic platypus-of-logic

August 20 2018

viperssj3
16:18
2336 57bf 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
viperssj3
16:14
7223 687c 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
viperssj3
16:12
9687 2c12 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
viperssj3
16:09
7569 31e3 500
Reposted fromnalezycie nalezycie
viperssj3
16:07
O papierosy, kochane papierosy. Co w was jest takiego, że wypełniacie moje serce?
— chyba to że spalacie się razem ze mną.
Reposted fromnalezycie nalezycie

August 06 2018

viperssj3
15:35
Wewnątrz każdego starego człowieka tkwi młody człowiek i dziwi się, co się stało.
— Terry Pratchett – Ruchome obrazki
Reposted bycupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
viperssj3
15:34
Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
— Terry Pratchett – Kosiarz
viperssj3
15:14
5033 0e90 500
Reposted fromnalezycie nalezycie via4777727772 4777727772
viperssj3
15:14
3045 4fac 500
Reposted from4777727772 4777727772
viperssj3
15:13
3174 ae4b 500
Reposted from4777727772 4777727772
viperssj3
15:13
4439 5ef3 500
Reposted from4777727772 4777727772

June 20 2018

viperssj3
19:51
4089 15a3 500
Niki Lauda, 1983.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viavolldost volldost
viperssj3
19:28
2637 f094 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaeglerion eglerion
viperssj3
19:28
2628 d2c8 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaeglerion eglerion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl